Mostra de Cinema Italià de Barcelona, dal 14 al 18 dicembre